XIN YUAN DA RUEEBE(THAILAND).,LTD.

    Contact:

    FENG QING QUAN
    Chairman
    LIU CHUNJUN
    General Manager

    Tel.038-668-888
    Purchasing Manager :
    RUAN 088-927-6286
    Marketing Manager :
    SU 098-539-0616

    Address : 888 Moo 6 Kong Din, Klaeng, Rayong Thailand 22160

       新远大橡胶公司路线图:

      

    Contact Us:
    บริษัท ซิน หย่วน ด่า รับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด
    XIN YUAN DA RUBBER (THAILAND) CO., LTD.
    เฝิง ชิ่งเฉวียน ประธานกรรมการ
    FENG QING QUAN Chairman
    พาน เชาว์น กรรมการผู้จัดการ
    PAN CHAO General Manager

    Tel. : 038-668-888
    Purchasing Manager : RUAN 088-927-6286
    Marketing Manager : SU 098-539-0616


    ที่อยู่:888 หมู่ 6 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ประเทศไทย 22160
    Address : 888 Moo 6 Kong Din, Klaeng, Rayong Thailand 22160
    Mobile : 0860965666 Tel / Fax : 038-669-277
    China Mobile : (+86)13963271017
    E-Mail : panchao1971@live.cn

    XIN YUAN DA RUBBER (THAILAND)CO.,LTD.All Rights Reserved.

    ADD. : 888 Moo 6 Kong Din. Klaeng. Rayong Thailand 22160
    Created by Fristweb.