บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

      ติดต่อเรา :

    หวง เซี่ยว ขุย ประธานกรรมการ
    เบอร์โทรศัพท์ :
        038-668-888
    คุณ ว่านปิน
    ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ.ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  :
        092-976-5005
    ที่อยู่ : 888 หมู่ 6 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ประเทศไทย 22160

       คำแนะนำ โดยสังเขปของบริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

     

     

              Xin Yuanda Rubber (Thailand) Co., Ltd. belongs to shandong energy Zaokuang Group Company, and was registered in Luoyongfu Business Department on February 9, 2010 with a registered capital of US$ 20 million, covering an area of 343 mu and more than 240 employees. It mainly produces STR20# standard rubber, STR10# standard rubber and styrene-butadiene composite rubber. It is a multinational group state-owned enterprise integrating natural rubber processing and sales. In July 2012, No.1 production line was put into operation, and in October 2014, No.2 production line was put into operation. The total production capacity of the two production lines was 100,000 tons, which were mainly sold to Thailand and exported to China.
              The company strives for survival by quality and development by brand, while establishing and perfecting the quality management system, it actively practices the concept of "Lucid waters and lush mountains are invaluable assets", and has successively passed the ISO9001 quality management system and the ISO14001 environmental management system certification audit, which indicates that it has achieved international docking in product quality control and environmental protection management, and its comprehensive management capability has reached a new level.

    บริษัท ซิน หย่วน ด่า รับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด. All Rights Reserved.

    ที่อยู่ :888 หมู่ 6 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ประเทศไทย 22160
       Created by Fristweb.