บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

      ติดต่อเรา :

    เฝิง ชิ่ง เฉวียน ประธานกรรมการ
    หลิว ชุน จวิน
    กรรมการผู้จัดการ
    เบอร์โทรศัพท์ :
        038-668-888
    ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ :
    คุณ หร่วน(RUAN)
        088-927-6286
    ผู้จัดการฝ่ายการตลาด :
    คุณ ซู(SU)
        098-539-0616
    ที่อยู่ : 888 หมู่ 6 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ประเทศไทย 22160

       คำแนะนำ โดยสังเขปของบริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

     

     

              บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ซาน ตง เอนเนอร์จี กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในประเทศจีนที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจาก Shandong Development and Reform Commission (คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปมณฑลซานตง) State-owned Assets Supervision and Administration Commission of Shandong (คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารสินทรัพย์ของรัฐมณฑลซานตง) ให้มาเปิดสาขาในประเทศไทย และได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษัทแม่คือบริษัท เจ่า จวง ไมนิ่งกรุ๊ป จำกัด
              บริษัทฯจดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ณ จังหวัดระยอง ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯประกอบด้วย บริษัท เจ่าจวง ไมนิ่งกรุ๊ป จำกัด (ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด) บริษัท เจ่าจวง ซิน หย่วน ด้า อินดัสเทรียล จำกัด และบริษัท ซาน ตง ปา ยี ไทร์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ทุนจดทะเบียนบริษัทฯ 20ล้านหยวน โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ 6 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เนื้อพื้นที่โรงงาน 355ไร่ มีพนักงานทั้งหมด 240 คน ประกอบธุรกิจแปรรูปแบบยางธรรมชาติ ค้าขายยาง ผลิตยาง STR20, CPR และ CCPR ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศจีน เพื่อให้บริษัทผลิตยางล้อรถซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เจ่าจวง ไมนิ่งกรุ๊ป จำกัดนำไปผลิตยางรถ
              แผนการลงทุนทั้งหมดของโครงการเป็นเงิน   99.54ล้านดอลลาร์ จะสร้างโครงการงวดที่สองและโครงการงวดที่สามให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 3 ปี โครงการงวดที่หนึ่งมีกำลังการผลิตยาง 50,000 ตันต่อปี ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้ว และประสบความสำเร็จในการทดลองการผลิตเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555 โครงการงวดที่สองมีกำลังการผลิตยาง 50,000 ตันต่อปี จะสร้างแล้วเสร็จในปี 2014 โครงการงวดที่สามมีกำลังการผลิตยาง 100,000 ตันต่อปี จะสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2015 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการทั้งหมด สามารถสร้างรายได้ 30,000 ล้านบาทต่อปี จะพัฒนาบริษัทให้เป็นบริษัทที่มีกำลังผลิตยางใหญ่ที่สุด มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด มีคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด และมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในองค์กรอุตสาหกรรมแปรรูปแบบยางในประเทศอาเซียนภายใน 3 ปี

    บริษัท ซิน หย่วน ด่า รับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด. All Rights Reserved.

    ที่อยู่ :888 หมู่ 6 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ประเทศไทย 22160
       Created by Fristweb.