บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

      ติดต่อเรา :

    หวง เซี่ยว ขุย ประธานกรรมการ
    เบอร์โทรศัพท์ :
        038-668-888
    คุณ ว่านปิน
    ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ.ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  :
        092-976-5005
    ที่อยู่ : 888 หมู่ 6 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ประเทศไทย 22160

      10#Compound rubber
     

     Introduction of STR 10# :
        Source of raw materials: from cup glue
        Quality characteristics: Good physical and mechanical properties, high tensile strength, good comprehensive properties and better internal mixing performance.
        Uses: mainly suitable for tire manufacturing.

     

      
     Introduction of STR 20# :
    Source of raw materials: from cup glue
    Quality characteristics: Natural rubber has excellent resilience, insulation, water repellency and plasticity, and after proper treatment, it also has valuable characteristics such as oil resistance, acid resistance, alkali resistance, heat resistance, cold resistance, pressure resistance and wear resistance.
    Uses: mainly suitable for tire manufacturing.

     

          Source of raw materials: from cup glue
        Quality characteristics: Its physical mechanism performance, processability and product usability are close to those of natural rubber, and some properties such as wear resistance, heat resistance, aging resistance and vulcanization speed are better than those of natural rubber, so it can be used with natural rubber and various synthetic rubbers.
        Uses: mainly suitable for tire manufacturing.

    บริษัท ซิน หย่วน ด่า รับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด. All Rights Reserved.

    ที่อยู่ :888 หมู่ 6 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ประเทศไทย 22160
       Created by Fristweb.