บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

      ติดต่อเรา :

    เฝิง ชิ่ง เฉวียน ประธานกรรมการ
    หลิว ชุน จวิน
    กรรมการผู้จัดการ
    เบอร์โทรศัพท์ :
        038-668-888
    ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ :
    คุณ หร่วน(RUAN)
        088-927-6286
    ผู้จัดการฝ่ายการตลาด :
    คุณ ซู(SU)
        098-539-0616
    ที่อยู่ : 888 หมู่ 6 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ประเทศไทย 22160

       新远大橡胶公司路线图:

      

    ติดต่อเรา :
    บริษัท ซิน หย่วน ด่า รับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด
    XIN YUAN DA RUBBER (THAILAND)CO.,LTD.
    เฝิง ชิ่งเฉวียน ประธานกรรมการ
    FENG QING QUAN Chairman
    พาน เชาว์น กรรมการผู้จัดการ
    PAN CHAO General Manager

    เบอร์โทรศัพท์ : 038-668-888
    ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ : คุณ หร่วน(RUAN) 088-927-6286
    ผู้จัดการฝ่ายการตลาด : คุณ ซู(SU) 098-539-0616

    ที่อยู่:888 หมู่ 6 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ประเทศไทย 22160
    Address : 888 Moo 6 Kong Din. Klaeng. Rayong Thailand 22160
    Mobile : 0860965666 Tel / Fax : 038 669277
    China Mobile:(+86)13963271017
    E - Mail : panchao1971@live.cn

    บริษัท ซิน หย่วน ด่า รับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด. All Rights Reserved.

    ที่อยู่ :888 หมู่ 6 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ประเทศไทย 22160
       Created by Fristweb.