บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

      ติดต่อเรา :

    เฝิง ชิ่ง เฉวียน ประธานกรรมการ
    หลิว ชุน จวิน
    กรรมการผู้จัดการ
    เบอร์โทรศัพท์ :
        038-668-888
    ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ :
    คุณ หร่วน(RUAN)
        088-927-6286
    ผู้จัดการฝ่ายการตลาด :
    คุณ ซู(SU)
        098-539-0616
    ที่อยู่ : 888 หมู่ 6 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ประเทศไทย 22160


    กรรมการผู้จัดการบริษัทซานตงเอ็นเนอร์จี กรุ๊ป และคณะ เดินทางมาตรวจสอบบริษัท เจ่าจวงไมนิ่ง กรุ๊ป(ประเทศไทย)


    สายการผลิตอัตโนมัติคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ของบริษัทซิน หย่วน ด้า

    วันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ.2014 กรรมการผู้จัดการบริษัทซานตงเอ็นเนอร์จี กรุ๊ป คุณหลี่ เว่ยหมิน และคณะเดินทางมายังบริษัท ซินหย่วนด้า รับเบอร์ และบริษัทไทย-จีนอื่นๆ เพื่อตรวจสอบการทำงานเป็นเวลา 3 วัน หลังจากผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด ได้ประเมินถึงพนักงานชาวไทยและจีนว่ามีกำลังใจในการทำงานที่ดีและมีความเป็นมืออาชีพ ขณะเดียวกันยอมรับและยกย่องในความสำเร็จของบริษัทในปีนี้ และทุกคนที่จากบ้านมาทำงานขอให้นำความลำบาก ความคิดถึงบ้าน และครอบครัวมาเป็นแรงผลักดันในการทำงาน หวังว่าทุกคนจะไม่ลดละความพยายาม เพื่อไปสู่อนาคตที่สดใสในวันข้างหน้า

    บริษัท ซิน หย่วน ด่า รับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด. All Rights Reserved.

    ที่อยู่ :888 หมู่ 6 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ประเทศไทย 22160
       Created by Fristweb.