บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

      ติดต่อเรา :

    หวง เซี่ยว ขุย ประธานกรรมการ
    เบอร์โทรศัพท์ :
        038-668-888
    คุณ ว่านปิน
    ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ.ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  :
        092-976-5005
    ที่อยู่ : 888 หมู่ 6 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ประเทศไทย 22160

    ประธานกรรมการบริษัทเจ่าจวงกรุ๊ปหลิว เฉิง ลวี่และคณะเดินทางมายังบริษัทซินหย่วนด้ารับเบอร์ เพื่อตรวจสอบการทำงาน

     

    ประธานกรรมการบริษัทเจ่าจวงกรุ๊ปหลิว เฉิง ลวี่และคณะเดินทางมายังบริษัทซินหย่วนด้ารับเบอร์ เพื่อตรวจสอบการทำงาน

    ประธานกรรมการบริษัทเจ่าจวงกรุ๊ปหลิว เฉิง ลวี่และคณะเดินทางมายังบริษัทซินหย่วนด้ารับเบอร์ ขณะพูดคุยเกี่ยวกับการทำงาน

     

    รองกรรมการผู้จัดการบริษัทเจ่าจวงกรุ๊ปยิน เทา และคณะขณะตรวจสอบการทำงานของบริษัทซินหย่วยด้ารับเบอร์

      

    บริษัท ซิน หย่วน ด่า รับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด. All Rights Reserved.

    ที่อยู่ :888 หมู่ 6 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ประเทศไทย 22160
       Created by Fristweb.