บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

      ติดต่อเรา :

    หวง เซี่ยว ขุย ประธานกรรมการ
    เบอร์โทรศัพท์ :
        038-668-888
    คุณ ว่านปิน
    ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ.ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  :
        092-976-5005
    ที่อยู่ : 888 หมู่ 6 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ประเทศไทย 22160

     

    เข้าพบนายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองคนใหม่

     

     

    วันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ.2014 กรรมการผู้จัดการบริษัทซิน หย่วน ด้ารับเบอร์คุณพ่าน เชา เข้าพบนายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองคนใหม่

    บริษัท ซิน หย่วน ด่า รับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด. All Rights Reserved.

    ที่อยู่ :888 หมู่ 6 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ประเทศไทย 22160
       Created by Fristweb.